Bestuur, Statuten en HHR

Voorzitter Henk Lüken, secretaris Jan Boeren en penningmeester Els Kroese vormen op dit moment het bestuur van Cuisine Culinaire Purmerend (CCP). Zij zijn ook de drie initiatiefnemers die CCP eind 2015 hebben opgericht. Vanaf 2016 is CCP actief en kookt de vereniging met twee kookgroepen elk eenmaal per maand; vanaf december 2016 zijn er drie kookgroepen operationeel.

De Statuten van de vereniging vind je hier

Het Huishoudelijk Reglement vind je hier

 

Cuisine Culinaire Purmerend is een van de een-en-twintig autonome kookverenigingen onder de koepel van Cuisine Culinaire Nederland (CCN). De website van CCN geeft veel informatie over de missie en doelstellingen van onze verenigingen en laat zien wat ons bindt