Rooster kookavonden

We koken in drie kookgroepen. In principe koken we op de tweede donderdag, de tweede vrijdag en de derde vrijdag van de maand. Soms wijken we van dit schema af: dan staat dat nog even vermeld in het schema.

Voor het tweede half jaar van 2022 kun je straks hier het schema downloaden. (Wordt nog aan gewerkt)